Vědecko-výzkumné zaměření Psychologickém ústavu FF MU je zčásti určováno třemi aktuálně existujícími výzkumnými skupinami:

 

Psychologie zdraví a biomarkery (Dr. Dosedlová)

Metodologie a psychodiagnostika (Prof. Urbánek)

Pozitivní psychologie (Doc. Slezáčková)

 

 

a je (mimo jiné) realizováno v pěti (výzkumných a výukových) centrech:

 

 

CEPCoS - Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd (Dr. Šašinka)

ACPP - Akademické centrum pozitivní psychologie (Doc. Slezáčková)

PHIC - Centrum psychologie zdraví a nemoci (Doc. Vašina)

ACRC - Akademické centrum výzkumu kreativity (Dr. Humpolíček)

ACPS - Akademické centrum poradenství a supervize (Dr. Humpolíček)

 

 

Ke specifickým výzkumným tématům Psychologického ústavu FF MU lze zařadit například i sebepoškozování, psychologii sportu, psychodiagnostiku v celé její šíři, forenzní psychologii a mnoho dalších. 

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O SPOLUPRÁCI ČI ZAPOJENÍ DO KTERÉKOLI Z VÝZKUMNÝCH SKUPIN OSLOVTE PROSÍM KONKRÉTNÍHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA UVEDENÉHO U TÉMATU ČI SKUPINY NEBO VYUŽIJTE KTERÝKOLI Z ÚSTAVNÍCH KONTAKTŮ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info