Stálá expozice historických přístrojů

První psychologickou laboratoř na uzemí dnešní České republiky založil v Praze v letech 1911-12 Mihajlo Rostohar. Tento psycholog slovinského původu se s experimentálními metodami seznámil v laboratořích A. Meinonga a W. Wundta, kde studoval.
V roce 1924, po těžkých životních peripetiích , přestěhoval svou psychologickou laboratoř do Brna. Avšak teprve v roce 1926 byl z jeho popudu a za podpory prof. Babáka zřízen na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Psychologický ústav, jehož počáteční přístrojovou bázi tvořila právě Rostoharova soukromá laboratoř.
Z
ákladem přístrojového vybavení brněnské psychologické laboratoře byla tedy soukromá kolekce přístrojů M. Rostohara. Postupem času se tento soubor přístrojů rozrůstal podle požadavků výzkumu.
Z původních přístrojů, sloužících k výuce a experimentální práci na Psychologickém ústavu MU před druhou světovou válkou, se jich k dnešnímu dni dochovalo více než 70. I díky péči a zájmu Technického muzea v Brně (TMB), které část přístrojů v průběhu 70. let převzalo do svých sbírek, se podařilo některé původní přístroje zachovat ve velmi dobrém stavu.
V roce 1996 byly zásluhou doc. Kostroně a prof. Smékala, tehdejšího vedoucího katedry, přístroje převedeny z depozitáře TMB do dlouhodobé zápůjčky Psychologickému ústavu MU. S přispěním prof. Hoskovce byla většina zařízení identifikována, doplněna štítky s označením a vystavena. Nyní tyto přístroje tvoří zajímavou součást výuky obecné psychologie a jsou důkazem tradic experimentální psychologie na půdě Masarykovy univerzity.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info