Habilitační řízení a řízení​ ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU (https://www.phil.muni.cz/vyzkum/habilitace-a-jmenovani). Oborová rada doktorských studijních programů Klinická psychologie a Obecná psychologie FF MU na svém zasedání dne 21. 5. 2019 upřesnila „Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá“ následujícím způsobem: pro zahájení řízení v oboru Psychologie je minimálním požadavkem 7 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro habilitační řízení a 15 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro jmenovací řízení.

Aktuálně probíhající habilitační řízení na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 12. 3. 2019
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. Filozofická fakulta Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky) 8. 3. 2019
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 29. 1. 2019
Alessandro Marini, Ph.D. Filozofická fakulta Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 29. 1. 2019
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. Filozofická fakulta Klinická psychologie 29. 1. 2019
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. Filozofická fakulta Filozofie 29. 1. 2019
PhDr. Jiří Militký, Ph.D. Filozofická fakulta Archeologie pravěku a středověku 24. 1. 2019
Mgr. Ondřej Beran, Ph.D. Filozofická fakulta Filozofie 23. 1. 2019
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - české dějiny 17. 7. 2018
PhDr. Alena Polická, Ph.D. Filozofická fakulta Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky) 28. 6. 2018
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. Filozofická fakulta Klasická filologie 14. 6. 2018
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny umění 30. 5. 2018
Mgr. Janka Kaščáková, PhD. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 16. 5. 2018
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny umění 19. 2. 2018
Ludovica Radif, Ph.D. Filozofická fakulta Klasická filologie 19. 7. 2017

Předchozí 1 2 Další

Aktuálně probíhající řízení ke jmenování profesorem na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. Filozofická fakulta Klasická filologie 18. 7. 2019
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. Filozofická fakulta Etnologie 26. 4. 2019
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 10. 1. 2019
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. Filozofická fakulta Filozofie 10. 7. 2018
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 21. 6. 2018
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. Filozofická fakulta Muzikologie 20. 11. 2017
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres Filozofická fakulta Dějiny umění 9. 8. 2017
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny umění 16. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info