Habilitační řízení a řízení​ ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU. Informace jsou uvedeny na této adrese: https://www.phil.muni.cz/vyzkum/habilitace-a-jmenovani.
(Pod odkazem "Podmínky zahájení řízení" jsou vloženy formuláře k vyplnění a platná směrnice.)

Akreditace byla Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství udělena PsÚ FF MU na dobu 10 let do 14. 9. 2029.

Oborová rada doktorských studijních programů Klinická psychologie a Obecná psychologie FF MU na svém zasedání dne 21. 5. 2019 upřesnila „Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá“ následujícím způsobem: pro zahájení řízení v oboru Psychologie je minimálním požadavkem 7 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro habilitační řízení a 15 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro jmenovací řízení.

Aktuálně probíhající habilitační řízení na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury) 3. 7. 2023
Mgr. Martin Lang, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 9. 5. 2023
Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 19. 12. 2022
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 14. 12. 2022
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca Filozofická fakulta Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky) 15. 11. 2022
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. Filozofická fakulta Archeologie pravěku a středověku 10. 11. 2022
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. Filozofická fakulta Česká literatura 1. 11. 2022
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. Filozofická fakulta Česká literatura 5. 8. 2022
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. Filozofická fakulta Psychologie 22. 12. 2021
Florin Leonte, PhD Filozofická fakulta Klasická filologie 21. 12. 2021
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 16. 12. 2021
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. Filozofická fakulta Archeologie pravěku a středověku 13. 12. 2021
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD Filozofická fakulta Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 10. 6. 2020
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 8. 10. 2019
Mgr. Jiří Flajšar, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 3. 10. 2019

Předchozí 1 2 Další

Aktuálně probíhající řízení ke jmenování profesorem na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 6. 4. 2023
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 22. 2. 2023
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. Filozofická fakulta Český jazyk 21. 2. 2023
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. Filozofická fakulta Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) 15. 12. 2022
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 16. 3. 2022
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 16. 2. 2022
doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 17. 1. 2022
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 28. 12. 2020
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny umění 16. 10. 2020
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 31. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info