Habilitační řízení a řízení​ ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU. Informace jsou uvedeny na této adrese: https://www.phil.muni.cz/vyzkum/habilitace-a-jmenovani.
(Pod odkazem "Podmínky zahájení řízení" jsou vloženy formuláře k vyplnění a platná směrnice.)

Akreditace byla Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství udělena PsÚ FF MU na dobu 10 let do 14. 9. 2029.

Oborová rada doktorských studijních programů Klinická psychologie a Obecná psychologie FF MU na svém zasedání dne 21. 5. 2019 upřesnila „Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá“ následujícím způsobem: pro zahájení řízení v oboru Psychologie je minimálním požadavkem 7 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro habilitační řízení a 15 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro jmenovací řízení.

Aktuálně probíhající habilitační řízení na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 31. 7. 2020
PhDr. Petr Květon, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 15. 6. 2020
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD Filozofická fakulta Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 10. 6. 2020
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 10. 6. 2020
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - české dějiny 6. 5. 2020
Samuel Bidaud, PhD Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 19. 3. 2020
Mgr. Mária Bačíková, PhD. Filozofická fakulta Psychologie 21. 2. 2020
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. Filozofická fakulta Pedagogika 12. 2. 2020
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 23. 1. 2020
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. Filozofická fakulta Muzikologie 25. 10. 2019
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 8. 10. 2019
Mgr. Jiří Flajšar, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 3. 10. 2019
Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 26. 9. 2019
Mgr. Jan Kubica, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 26. 9. 2019
PhDr. Jan Mervart, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - české dějiny 18. 9. 2019

Předchozí 1 2 Další

Aktuálně probíhající řízení ke jmenování profesorem na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 31. 7. 2020
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Filozofická fakulta Pedagogika 18. 6. 2020
doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. Filozofická fakulta Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) 25. 5. 2020
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 20. 3. 2020
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. Filozofická fakulta Klasická filologie 18. 7. 2019
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. Filozofická fakulta Etnologie 26. 4. 2019
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 10. 1. 2019
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. Filozofická fakulta Filozofie 10. 7. 2018
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 21. 6. 2018
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Filozofická fakulta Slovanská archeologie 2. 10. 2002