Psychologický ústav

Habilitační řízení a řízení​ ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU. Informace jsou uvedeny na této adrese: https://www.phil.muni.cz/vyzkum/habilitace-a-jmenovani.
(Pod odkazem "Podmínky zahájení řízení" jsou vloženy formuláře k vyplnění a platná směrnice.)

Akreditace byla Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství udělena PsÚ FF MU na dobu 10 let do 14. 9. 2029.

Oborová rada doktorských studijních programů Klinická psychologie a Obecná psychologie FF MU na svém zasedání dne 21. 5. 2019 upřesnila „Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá“ následujícím způsobem: pro zahájení řízení v oboru Psychologie je minimálním požadavkem 7 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro habilitační řízení a 15 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro jmenovací řízení.

Aktuálně probíhající habilitační řízení na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 10. 1. 2022
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. Filozofická fakulta Psychologie 22. 12. 2021
Florin Leonte, PhD Filozofická fakulta Klasická filologie 21. 12. 2021
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 16. 12. 2021
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. Filozofická fakulta Archeologie pravěku a středověku 13. 12. 2021
Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 22. 10. 2021
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. Filozofická fakulta Muzikologie 2. 9. 2021
Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 12. 8. 2021
Dr. phil. Zdeněk Pecka Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 15. 6. 2021
PhDr. Martin Musílek, Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 4. 6. 2021
Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 13. 5. 2021
PhDr. Rudolf Procházka, CSc. Filozofická fakulta Archeologie pravěku a středověku 28. 12. 2020
Alessandro Testa, Ph.D. Filozofická fakulta Etnologie 1. 12. 2020
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 31. 7. 2020
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD Filozofická fakulta Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 10. 6. 2020

Předchozí 1 2 Další

Aktuálně probíhající řízení ke jmenování profesorem na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 16. 3. 2022
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 16. 2. 2022
doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 25. 1. 2022
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 21. 1. 2022
doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 17. 1. 2022
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 15. 10. 2021
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 28. 12. 2020
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny umění 16. 10. 2020
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 31. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info