Smluvně podložená spolupráce

Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd (CEPCoS)

Mezifakultní a meziústavní centrum Psychologického ústavu FF MU, Kabinetu informačních systémů a knihovnictví FF MU a Geografického ústavu PřF MU rozvíjí spolupráci v těchto oblastech výzkumu: (a) kolaborativní imerzivní virtuální prostředí a virtuální realita; (b) kognitivní kartografie a prostorová kognice; (c) oblast HCI - interakce člověka s počítačem a se specifickými uživatelskými rozhraními; (d) výzkum a testování v on-line prostředí.

Hodnocení kultury bezpečnosti a vlivu lidského faktoru na provozní bezpečnost služeb poskytovaných státním podnikem Řízení letového provozu České republiky

Útvar provozní bezpečnosti ŘLP ČR, s. p., rozvíjí integrovaný systém managementu zahrnující oblasti provozní bezpečnosti, kvality, životního prostředí, ochrany před protiprávními činy a informační bezpečnosti. S tím mimo jiné souvisí i průběžné sledování kultury bezpečnosti v rámci podniku a posuzování vlivu lidského faktoru na provozní bezpečnost poskytovaných služeb. V oblasti hodnocení kultury bezpečnosti a vlivu lidského faktoru na provozní bezpečnost poskytovaných služeb spolupracuje ŘLP ČR, s. p., s Psychologickým ústavem FF MU.

Brno Longitudinal Study of Roma and Non-Roma Youth (2019 – 2021)

Společný projekt Psychologického ústavu FF MU a University of Kentucky (prof. Alexander T. Vazsonyi) je krátkodobou longitudinální studií, která sleduje vývoj sociálních kompetencí v průběhu rané adolescence. Navazuje na Brněnskou longitudinální studii mládeže realizovanou v letech 2014 –2017, která byla zaměřena na vývoj sociálních kompetencí u obecné české populace. Cílem stávající studie je replikovat tento výzkumný projekt s populací dospívajících, v níž převažuje romská mládež.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info