Vytváříme proaktivní podmínky pro aktivní studující

zjistěte více

Vážené a milé uchazečky,
vážení a milí uchazeči

o studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kvalitní vzdělání v oboru můžete získat na všech katedrách psychologie na vysokých školách v České republice. Co vám tedy může nabídnout Psychologický ústav FF MU mimo to, že pro mnohé z vás je prostě jen geograficky dostupný?
Psychologický ústav FF MU je nejstarší psychologické pracoviště v České republice, které bylo založeno v r. 1926 profesorem Mihajlo Rostoharem. Za téměř sto let své existence si Psychologický ústav vytvořil jasný profil, který zahrnuje vysoce kvalitní výukovou, odbornou a vědeckou činnost v oblasti základních teoretických oborů psychologie a metodologie psychologického výzkumu, klinických a aplikovaných disciplín a v oblasti kognitivní a experimentální psychologie.
Základní obory psychologie, jakými jsou obecná, sociální a vývojová psychologie či psychologie osobnosti, přednášejí kolegyně a kolegové s rozsáhlou zkušeností s vědeckým výzkumem. Poskytnou vám široký přehled o současných psychologických teoriích a taktéž vás naučí kriticky hodnotit nejnovější poznatky psychologické vědy. Tradičně silná je v Psychologickém ústavu FF MU výuka výzkumné metodologie a analýzy dat, které využijete nejen v psychologickém výzkumu, ale i v práci praktického psychologa.
Nejsilnější stránkou Psychologického ústavu FF MU je výuka klinických a aplikovaných psychologických disciplín. Tyto obory přednášejí odborníci z praxe, kteří vám poskytnout nejen nezbytné teoretické základy, ale především své bohaté profesní zkušenosti. Jde zejména o obory klinická psychologie, psychopatologie, poradenská psychologie, psychoterapie či psychologie práce, organizace a řízení. I v těchto oblastech má Psychologický ústav rozsáhlou výzkumnou činnost, která zahrnuje psychologii osobní pohody a úspěšného vývoje, psychologii zdraví, pozitivní psychologii či psychologii sportu.
Ústav též již od dob svého založení rozvíjí činnosti v oblasti kognitivní a experimentální psychologie. Navazuje na tradici výzkumu v rámci tzv. „brněnské psychologické školy“, která vznikla ve třicátých letech 20. století  a byla charakteristická svým zájmem o procesy vnímání a experimentální metody. V současnosti je PSÚ FF MU zapojen do mezifakultního výzkumného centra Masarykovy univerzity CEPCoS (Center for Experimental Psychology and Cognitive Sciences) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU.
Na doktorském studijním programu Psychologie spolupracuje Psychologický ústav FF MU s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. Avšak i na ostatních stupních studia – bakalářském a magisterském – nabízí ústav studentům zapojení do grantových projektů svých členů. Podrobnosti naleznete v sekci Výzkumné skupiny.
Svoji vědecko-výzkumnou činnost mohou studenti rozvíjet i v kooperaci s účelovým zařízením Filozofické fakulty HUME Lab  – v laboratoři pro experimentální humanitní vědy, a to zejména při zpracovávání svých závěrečných kvalifikačních a disertačních prací.
Vážené a milé uchazečky, vážení a milí uchazeči, pokud si vyberete pro své studium náš ústav, budeme se na vás těšit.
Za pracovnice a pracovníky Psychologického ústavu FF MU

                                                                                                      Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
                                                                                                                   vedoucí ústavu

Aktuálně

500

studujících

43

vyučujících

93

let historie

12

ERASMUS+ příležitostí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info