Výzkum

 
Členové Psychologického ústavu FF MU aktivně spolupracují s řadou vědecko-výzkumných institucí (v ČR i zahraničí) či státních institucí a také dalšími pracovišti Masarykovy univerzity (např. FI MU, PřF MU, PrávF MU, LF MU, FSpSCEITEC ad.).