Eticky panel PsÚ FF MU

Všechny bakalářské, diplomové i dizertační práce na PsÚ povinně procházejí posouzením etických aspektů. V prvním kroku nejméně jeden měsíc před předpokládaným sběrem dat student vyplní formulář, ve kterém uvede cíle práce, metody, a především rizika pro účastníky. Část otázek je s nucenou volbou a ptá se např. na shromažďování osobních údajů, citlivých údajů (užívání drog, sexualita, trestná činnost, zdravotní stav atd.), míru dobrovolnosti při účasti na výzkumu, potenciální zranitelnost zkoumané populace (děti, duševně nemocní atd.) a obecně míru rizika. Tyto rizikové aspekty jsou vyhodnocovány automaticky a pokud nepřekročí nastavenou hranici, projekt schvaluje pouze vedoucí práce. V opačném případě je projekt postoupen k posouzení etické komisi PsÚ. Komise buď schválí projekt bez výhrad, nebo s doporučením, jak rizika snížit, případně projekt vůbec nedoporučí k realizaci. 

Eticky panel PsÚ:

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Odkaz na formulář pro studenty PsÚ: 

Posouzení etických aspektů studentské práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info