Psychologický ústav FF MU

Oborová rada doktorských studijních programů

Klinická psychologie

a

Obecná psychologie

 

Předseda oborové rady

Prof. PhDr. Marek Blatný, Dr.Sc.

 

Interní členové oborové rady

Doc. PhDr. Iva Burešová, PhD.

Doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

 

Externí členové oborové rady

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. 

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info