Psychologický ústav

Habilitační řízení a řízení​ ke jmenování profesorem

Habilitační a jmenovací řízení na FF MU se uskutečňují podle §§ 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a podle Směrnice MU č. 7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, která upravuje způsob předkládání návrhů, jejich náležitosti a postup při jejich projednávání na MU.

V návaznosti na ustanovení zákona a směrnice rektora jsou stanovena kritéria řízení na Filozofické fakultě MU. Informace jsou uvedeny na této adrese: https://www.phil.muni.cz/vyzkum/habilitace-a-jmenovani.
(Pod odkazem "Podmínky zahájení řízení" jsou vloženy formuláře k vyplnění a platná směrnice.)

Akreditace byla Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství udělena PsÚ FF MU na dobu 10 let do 14. 9. 2029.

Oborová rada doktorských studijních programů Klinická psychologie a Obecná psychologie FF MU na svém zasedání dne 21. 5. 2019 upřesnila „Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru, ve kterém habilitační řízení probíhá“ následujícím způsobem: pro zahájení řízení v oboru Psychologie je minimálním požadavkem 7 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro habilitační řízení a 15 článků v časopisech indexovaných ve Web of Science pro jmenovací řízení.

Aktuálně probíhající habilitační řízení na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 8. 10. 2019
Mgr. Jiří Flajšar, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 3. 10. 2019
Mgr. Jan Kubica, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 26. 9. 2019
Ludovica Radif, Dottore di Ricerca Filozofická fakulta Klasická filologie 19. 7. 2017
Mgr. Mgr.art. Barbara Balážová, PhD. Filozofická fakulta Dějiny umění 28. 5. 2014

Předchozí 1 2 Další

Aktuálně probíhající řízení ke jmenování profesorem na FF MU:

Jméno Fakulta MU obor Zahájení
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Filozofická fakulta Český jazyk 16. 3. 2022
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Dr. Filozofická fakulta Obecná a diachronní lingvistika 16. 2. 2022
doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 25. 1. 2022
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 21. 1. 2022
doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 17. 1. 2022
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Filozofická fakulta Historie - obecné dějiny 15. 10. 2021
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. Filozofická fakulta Psychologie 28. 12. 2020
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. Filozofická fakulta Dějiny umění 16. 10. 2020
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. Filozofická fakulta Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury) 31. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info