Psychologický ústav

Workshop: Olga Dontcheva-Navrátilová - Writing the Introduction (21. 10.2021)

21. 10. 2021
12:00 - 13:30
Hybridně (prezenčně/online)
Přihlášení na workshop

doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Faculty of Education, Masaryk University

This workshop addresses the writing of introductions in research articles and PhD theses in English. The main focus will be on the rhetorical structure of introductions and the language patterns associated with the different rhetorical moves. More specifically, the workshop will address writing general to specific openings, the use of definitions, and the formulation of the thesis statement, research questions and hypotheses. The workshop will also include analysis of sample introductions and practice in writing (parts of) introductions.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/student/doktorske-studium/clanky/workshop-olga-dontcheva-navratilova-writing-the-introduction-21-102021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info