Pro veřejnost

Veřejnosti – zejména pak občanům Brna a okolí ACPS nabízí:

  • psychologickou pomoc v osobních a vztahových problémech dětem, dospívajícím, dospělým  a rodinám
  • psychologické poradenství a diagnostiku
  • individuální a skupinovou psychoterapii
  • rodinnou a párovou psychoterapii
  • sebepoznávací a svépomocné skupiny
  • relaxace, autogenní trénink a další odborné služby.

Zaručujeme:

  • individuální přístup
  • anonymní kontakt
  • bezplatné služby
  • příjemné prostředí

Všichni naši pracovníci i studenti jsou vázáni mlčenlivostí. Studenti před činností v našem centru podepisují zásady pro činnost studentů, kde se mimo jiné zavazují k dodržování etických zásad. Tyto zásady jsou zpracovány dle Etického kodexu ČMPS, cit. dle Vašina: Klinická psychologie a somatická psychoterapie, Neptun 2002.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info