Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Psychologický ústav

Arna Nováka 1, 602 00 Brno