Zlatá kniha osobností

Psychologického ústavu FF MU

 

Úvodní slovo

 

Samostatný Psychologický ústav byl založen profesorem Mihajlo Rostoharem v roce 1926. 

V období mezi dvěma světovými válkami vznikla tzv. brněnská psychologická škola, charakteristická svým zájmem o procesy vnímání a experimentální metody výzkumu. 

Kromě Rostohara patří mezi významné představitele této etapy i profesor Ferdinand Kratina a profesor Vilem Chmelař. Nejvýznamnější osobností poválečného období byl profesor Robert Konečný, jeden ze zakladatelů a průkopníků psychologie u nás. 

 

Členové ústavu si jsou vědomi této tradice a závazků kvality z ní plynoucí.

 

Téměř všechny významné osobnosti (vyjma F. Kratiny) z historie naší katedry osobně znal stávající emeritní Pan Profesor Josef Švancara

Požádal jsem jej tedy o zpracování "Zlaté knihy" osobností Psychologického ústavu FFMU, jejíž obsah budeme průběžně rozšiřovat a doplňovat o informace k dalším významným (historickým i aktuálním) osobnostem z řad našich absolventů či vyučujících.

 

Tradice a dlouhá historie však v sobě nesou nejen závazky ale i inspiraci.

 

Vdechněme tedy život historii!

 

Pavel Humpolíček

 

 

Osobnosti z historie Psychologického ústavu FF MU:

 

Mihajlo ROSTOHAR
Vilém CHMELAŘ
Jaroslav ANTL
Robert KONEČNÝ
Ludmila KOLÁŘÍKOVÁ
Emil PEJHOVSKÝ
Ferdinand KRATINA
Libor MÍČEK
Liduška OSECKÁ
Pavel OSECKÝ
Hugo ŠIROKÝ
Josef VIEWEGH
Jaroslav HAVELKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info