Mjuni je příležitost pro děti ve věku 9-14 let vyzkoušet si jaké je to být vysokoškolským studentem. Naši studenti se seznámí s akademickými pracovníky a navštíví špičková výzkumná prostředí. Rozšíří si znalosti z humanitních, přírodních i technických věd.

Hlavním cílem MjUNI je oslovit veřejnost a představit ji Masarykovu Univerzitu jako instituci pečující o vzdělání a rozvoj. Důstojně propagovat univerzitu, jednotlivé fakulty a centra, a to nejen mezi nejmladší generací. Popularizovat vědu díky vhodné volbě témat jednotlivých výukových bloků a vyvolat u dětí a široké veřejnosti zájem o studium na Masarykově Univerzitě.

Psychologický ústav FF MU se k MjUNI aktivně připojil v roce 2015, přičemž kromě programu pro děti připravuje přednášky a videoprezentaci i pro rodiče.

Program PsÚ FF MU je do programu MjUNI začleňován většinou v prosincový termín výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info