Papers

SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří HLADÍK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA a Petr KUBÍČEK. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spatial Cognition & Computation. Taylor & Francis, 2022, roč. 22, 1-2, s. 30-50. ISSN 1387-5868. doi:10.1080/13875868.2021.1913497.

HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.

JUŘÍK, Vojtěch, Václav LINKOV, Petr DĚCKÝ, Sára KLEČKOVÁEdita CHVOJKOVÁ. HMD-Based VR Tool for Traffic Psychological Examination : Conceptualization and Design Proposition. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 19, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app11198832.

HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. "2976", 21 s. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.

UGWITZ, Pavel, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Vojtěch JUŘÍK. Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods. Springer New York LLC, 2021, roč. 53, č. 4, s. 1581-1591. ISSN 1554-351X. doi:10.3758/s13428-020-01510-4.

JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.

ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno, 25 s. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.​

ŠAFÁROVÁ, Katarína, Martin PÍRKO, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš PAVLICA a Ondřej NÉMETH. Differences between young architects' and non-architects' aesthetic evaluation of buildings. Frontiers of architectural research. 2019, roč. 8, č. 2, s. 229-237. ISSN 2095-2635. doi:10.1016/j.foar.2019.04.001.​

Kubíček, P., Šašinka, Č., Stachoň, Z., Herman, L., Juřík, V., Urbánek, T., Chmelík, J. (2017): Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth, pp. 1-18. ISSN: 1753-8955.

Chmelařová, K., Šašinka, Č., Stachoň, Z. (2017): Visualization of Environment-related Information in Augmented Reality: Analysis of User Needs. In Peterson M. (eds.) Advances in Cartography and GIScience, ICACI 2017. Cham: Springer. pp. 283-292. ISBN 978-3-319-57335-9.

Ugwitz, P., Juřík, V., Šašinka, Č. (2017): Visual Cognitive Styles in Virtual Environments: Constructing and Evaluating Adequate Tasks. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6.

Juřík, V., Ugwitz, P., Šašinka, Č. (2017): Primitiva virtuální interakce: základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6.

Herman, L., Stachoň, Z., Stuchlík, R., Hladík, J., Kubíček, P. (2016): Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH. pp. 33-40. ISSN 1682-1750.

Herman, L., Popelka, S., Hejlová, V. (2017): Eye-tracking Analysis of Interactive 3D Geovisualization. Journal of Eye Movement Research, 10(3), pp. 1-15. ISSN 1995-8692.

Juřík, V., Herman, L., Šašinka, Č., Stachoň, Z. a J. Chmelík (2017). When the Display Matters: A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences, Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007.

Ugwitz, P., Juřík, V., Šašinka, Č. (2017): Visual Cognitive Styles in Virtual Environments: Constructing and Evaluating Adequate Tasks. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6.

Juřík, V., Ugwitz, P., Šašinka, Č. (2017): Primitiva virtuální interakce: základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí [in czech]. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6.

Herman, L., Stachoň, Z., Stuchlík, R., Hladík, J., Kubíček, P. (2016): Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH. s. 33-40. ISSN 1682-1750.

Juřík, V., Herman, L., Kubíček, P., Stachoň, Z., Šašinka, Č. (2016): Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. Prague, Czech Republic: Copernicus GmbH. s. 663-670. ISSN 1682-1750.

Herman, L., Stachoň Z. (2016): Comparison of User Performance with Interactive and Static 3D Visualization – Pilot Study. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. Prague, Czech Republic: Copernicus GmbH. s. 655-661. ISSN 1682-1750.

Popelka, S., Stachoň, Z., Šašinka, Č., Doleželová, J. (2016): Eyetribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience, roč. 2016, February 2016, s. 1-14. ISSN 1687-5265.

Juřík, V., Šašinka, Č. (2016): Learning in Virtual 3D Environments: All About Immersive 3D Interfaces. In Chova, L. G. et al. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). Barcelona, Spain: IATED. pp. 7868-7881. ISSN 2340-1117.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info