Papers

JUŘÍK, Vojtěch, Václav LINKOV, Petr DĚCKÝ, Sára KLEČKOVÁEdita CHVOJKOVÁ. HMD-Based VR Tool for Traffic Psychological Examination : Conceptualization and Design Proposition. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 19, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app11198832.

SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří HLADÍK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDAPetr KUBÍČEK. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spatial Cognition & Computation. Taylor & Francis, 2022, roč. 22, 1-2, s. 30-50. ISSN 1387-5868. doi:10.1080/13875868.2021.1913497.

HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. "2976", 21 s. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.

UGWITZ, Pavel, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Vojtěch JUŘÍK. Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods. Springer New York LLC, 2021, roč. 53, č. 4, s. 1581-1591. ISSN 1554-351X. doi:10.3758/s13428-020-01510-4.

JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.

ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno, 25 s. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.​

ŠAFÁROVÁ, Katarína, Martin PÍRKO, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš PAVLICA a Ondřej NÉMETH. Differences between young architects' and non-architects' aesthetic evaluation of buildings. Frontiers of architectural research. 2019, roč. 8, č. 2, s. 229-237. ISSN 2095-2635. doi:10.1016/j.foar.2019.04.001.​

Kubíček, P., Šašinka, Č., Stachoň, Z., Herman, L., Juřík, V., Urbánek, T., Chmelík, J. (2017): Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth, pp. 1-18. ISSN: 1753-8955.

Chmelařová, K., Šašinka, Č., Stachoň, Z. (2017): Visualization of Environment-related Information in Augmented Reality: Analysis of User Needs. In Peterson M. (eds.) Advances in Cartography and GIScience, ICACI 2017. Cham: Springer. pp. 283-292. ISBN 978-3-319-57335-9.

Ugwitz, P., Juřík, V., Šašinka, Č. (2017): Visual Cognitive Styles in Virtual Environments: Constructing and Evaluating Adequate Tasks. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6.

Juřík, V., Ugwitz, P., Šašinka, Č. (2017): Primitiva virtuální interakce: základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6.

Herman, L., Stachoň, Z., Stuchlík, R., Hladík, J., Kubíček, P. (2016): Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH. pp. 33-40. ISSN 1682-1750.

Herman, L., Popelka, S., Hejlová, V. (2017): Eye-tracking Analysis of Interactive 3D Geovisualization. Journal of Eye Movement Research, 10(3), pp. 1-15. ISSN 1995-8692.

Juřík, V., Herman, L., Šašinka, Č., Stachoň, Z. a J. Chmelík (2017). When the Display Matters: A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences, Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007.

Ugwitz, P., Juřík, V., Šašinka, Č. (2017): Visual Cognitive Styles in Virtual Environments: Constructing and Evaluating Adequate Tasks. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 184-189. ISBN 978-80-223-4346-6.

Juřík, V., Ugwitz, P., Šašinka, Č. (2017): Primitiva virtuální interakce: základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí [in czech]. In Farkaš, I. et al. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. pp. 81-86. ISBN 978-80-223-4346-6.

Herman, L., Stachoň, Z., Stuchlík, R., Hladík, J., Kubíček, P. (2016): Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH. s. 33-40. ISSN 1682-1750.

Juřík, V., Herman, L., Kubíček, P., Stachoň, Z., Šašinka, Č. (2016): Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. Prague, Czech Republic: Copernicus GmbH. s. 663-670. ISSN 1682-1750.

Herman, L., Stachoň Z. (2016): Comparison of User Performance with Interactive and Static 3D Visualization – Pilot Study. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. Prague, Czech Republic: Copernicus GmbH. s. 655-661. ISSN 1682-1750.

Popelka, S., Stachoň, Z., Šašinka, Č., Doleželová, J. (2016): Eyetribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience, roč. 2016, February 2016, s. 1-14. ISSN 1687-5265.

Juřík, V., Šašinka, Č. (2016): Learning in Virtual 3D Environments: All About Immersive 3D Interfaces. In Chova, L. G. et al. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN). Barcelona, Spain: IATED. pp. 7868-7881. ISSN 2340-1117.

 

Presentations

Herman, L., Juřík, V., et al. (2017): Virtuální realita v kartografii – použitelnost, interaktivita a jejich testování. 22. Kartografická konference. Liberec, Czech Republic.

Chmelařová, K., Šašinka, Č., Stachoň, Z. (2017): Visualization of Environment-related Information in Augmented Reality: Analysis of User Needs. 28th International Cartographic Conference. Washington, USA.

Stachoň, Z., et al. (2017): The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. 28th International Cartographic Conference. Washington, USA.

Herman, L., et al. (2016): Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. 3D GeoInfo Conference. Athens, Greece.

Stachoň, Z., et al. (2016): Uživatelská specifika 3D vizualizací [in czech]. Výroční sjezd České geografické společnosti. České Budějovice, Czech Republic.

Juřík, V., Herman, L., et al. (2016): Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. ISPRS Congres. Prague, Czech Republic.

Juřík, V. (2016): Learning in Virtual 3D Environments: All about Immersive Virtual 3D Interfaces. EDULEARN. Barcelona, Spain.

Juřík, V. (2016): 3D Visualization of Geographical Data. Kognice a umělý život. Telč, Czech Republic.

Stachoň, Z., Kubíček, P., et al. (2016): Interactive 3D Visualiation and Geospatial Data Depiction. AAG Annual Meeting. San Francisco, USA.

 

Posters

Juřík, V., et al. (2017): Interaction primitives in 3D geovisualizations. 25. středoevropská geografická konference. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Brno, Czech Republic.

Herman, L., et al. (2017): Vizualizace dopravních přestupků v Brně: 3D tematická kartografie prostřednictvím otevřených dat a otevřeného software. 25. středoevropská geografická konference. Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Brno, Czech Republic.

Juřík, V., et al. (2017): Information Availability: The Influence of the User Interface on Spatial Awareness in Virtual Geovisualizations. 28th International Cartographic Conference. Washington, USA.

Herman, L., Řezník, T., Stachoň, Z. (2017): Achieving 3D Thematic Cartography through Open Source: Synergy of QGIS and Three.js. 28th International Cartographic Conference. Washington, USA.

Juřík, V. et al. (2016): Embodied Morality: The Influence of Body on Moral Judgement. Sociální procesy a osobnost. Nový Smokovec, Slovakia.

Herman, L., Stachoň Z. (2016): Comparison of User Performance with Interactive and Static 3D Visualization – Pilot Study. ISPRS Congres. Prague, Czech Republic.

Ugwitz, P., Juřík, V., Šašinka, Č. (2017): Visual Cognitive Styles in Virtual Environments: Constructing and Evaluating Adequate Tasks. Kognicia a umelý život XVII, 2017. Bratislava, Slovakia.

Juřík V. (2016): Is More Less? How 3D Visualization Affects Cognition. 90th anniversary of the Deparment of Psychology FF MU. Brno, Czech Republic.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info