Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

29. ledna 2019

Jarní semestr akademického roku 2018/2019

Začátek výuky

18. 2. 2019

Konec výuky

19. 5. 2019

Začátek zkouškového období

20. 5. 2019

Konec zkouškového období

30. 6. 2019

Začátek prodlouženého zkouškového období

2. 9. 2019

Konec prodlouženého zkouškového období

13. 9. 2019

Témata a zadání bakalářských diplomových prací a magisterských diplomových prací

 

- Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

1. 3. 2019

- Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

31. 3. 2019

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečná zkouška bakalářská

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 4. 2019

- Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

29. 4. a 30. 4. 2019

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

27. 5. 2019

Řádný termín a opravný termín

 

- Obhajoba DP

3. 6. a 4. 6. 2019

- SZZ – ústní část

13. 6. a 14. 6. 2019

Zkouškové období JS 2019:

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 4. 2019

- Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

29. 4. a 30. 4. 2019

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

21. 5. 2019

Řádný a opravný termín

 

- Obhajoba DP

28. 5. a 29. 5. 2019

- SZZ – ústní část

10. 6. a 11. 6. 2019

Prodloužené zkouškové období JS 2019:

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

21. 6. 2019

- Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

28. 6. 2019

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

31. 8. 2019

Mimořádný termín (poslední)

 

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

11. 9. 2019

Přijímací zkoušky – bakalářské studium

 

- Test studijních předpokladů na MU, oborový test z psychologie

27. 4. – 28. 4. 2019

bude upřesněno

- Ústní zkouška

13. 5. 2019

Přijímací zkoušky – navazující magisterské studium  na FF MU

17. 6. – 21. 6. 2019

- Oborový test z psychologie a ústní zkouška

20. 6. 2019

Přijímací zkoušky – doktorské studium

26. 6. 2019

Porady PsÚ 

22. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6. 2019

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info