Psychologický ústav

Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

22. 1. 2022

Termíny na Psychologickém ústavu FF MU
Jarní semestr akademického roku 2021/2022

Začátek výuky

14. 2. 2022

Konec výuky

20. 5. 2022

Začátek zkouškového období

23. 5. 2022

Konec zkouškového období

1. 7. 2022

Začátek prodlouženého zkouškového období

29. 8. 2022

Konec prodlouženého zkouškového období

9. 9. 2022

 

 

Témata a zadání bakalářských a magisterských diplomových prací

 

- Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

1. 3. 2022

- Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

31. 3. 2022

 

 

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečná zkouška bakalářská

Řádný termín a opravný termín

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

22. 4. 2022

- Odevzdání DP do IS

29. 4. 2022

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

7. 6. 2022

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

14. 6. a 15. 6. 2022

 

 

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská Řádný a opravný termín

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

22. 4. 2022

- Odevzdání DP do IS

29. 4. 2022

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

1. 6. 2022

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

8. 6. a 9. 6. 2022

 

 

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečná zkouška bakalářská Mimořádný termín (pouze se souhlasem garanta studijního programu)

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

24. 6. 2022

- Odevzdání DP do IS

1. 7. 2022

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

1. 9. 2022

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

8. 9. 2022

 

 

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská Mimořádný termín (pouze se souhlasem garanta studijního programu)

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

24. 6. 2022

- Odevzdání DP do IS

1. 7. 2022

- Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

1. 9. 2022

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

9. 9. 2022

 

 

Přijímací zkoušky – bakalářské studium

 

- Test studijních předpokladů na MU, oborový test z psychologie

24. 4. 2022

Přijímací zkoušky – navazující magisterské studium na FF MU

 

- Oborový test z psychologie , ústní zkouška

17. 6. 2022

Přijímací zkoušky – doktorské studium

21. 6. 2022

 

Porady Psychologického ústavu

22. 2., 22. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6. 2022

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info