Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

25. 9. 2019

Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

Podzimní semestr akademického roku 2019/2020

Začátek výuky

23. 9. 2019
16. 9. – 20. 9. 2019
(orientační týden)

Konec výuky

20. 12. 2019

Začátek zkouškového období

2. 1. 2020

Konec zkouškového období

14. 2. 2020

 

 

Témata a zadání bakalářských diplomových prací a magisterských diplomových prací

 

-       Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

1. 10. 2019

-     Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

31. 10. 2019

 

 

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečná zkouška bakalářská

 

-       Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

22. 11. 2019

-       Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

29. 11. 2019

-       Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

6. 1. 2020

Řádný a opravný termín

 

-       Obhajoba DP

14. 1. 2020

-       SZZ – ústní část

28. 1. 2020

 

 

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

-       Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

22. 11. 2019

-       Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

29. 11. 2019

-       Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

6. 1. 2020

Opravný termín

 

-       Obhajoba DP

14. 1. 2020

-       SZZ – ústní část

28. 1. 2020

 

 

Porady PsÚ 

2019:

17. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

2020:

21. 1., 18. 2., 17. 3.,

14. 4., 12. 5., 23. 6.

 

 

Setkání s 1. ročníkem

16. 9. 2019

 

 

Den otevřených dveří na FF MU

leden 2020

 

Více článků

Přehled všech článků