Psychologický ústav

Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

7. 9. 2021

Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

Podzimní semestr akademického roku 2021/2022

Začátek výuky

 

Orientační týden 

13. 9. 2021

(na PsÚ 20. 9. 2021)

(13. 9. – 17. 9. 2021)

Konec výuky

17. 12. 2021

Začátek zkouškového období

3. 1. 2022

Konec zkouškového období

11. 2. 2022

 

 

Témata a zadání bakalářských a magisterských diplomových prací

 

-       Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

4. 10. 2021

-     Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

15. 11. 2021

 

 

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečná zkouška bakalářská

 

-       Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 11. 2021

-       Odevzdání DP do IS

30. 11. 2021

-       Zveřejnění posudků oponentů a vedoucích DP v IS

3. 1. 2022

Řádný a opravný termín

 

-       Obhajoba DP a SZZ – ústní část

11. 1. 2022

 

 

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

-       Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 11. 2021

-       Odevzdání DP do IS

30. 11. 2021

-       Zveřejnění posudků oponentů a vedoucích DP v IS

11. 1. 2022

Řádný a opravný termín

 

-       Obhajoba DP a SZZ – ústní část

18. 1. 2022

 

 

Přijímací zkoušky – doktorské studium

19. 1. 2022

 

 

Porady Psychologického ústavu 

2021:

21. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 12.

2022:

18. 1., 15. 2., 15. 3.,

19. 4., 17. 5., 21. 6.

Setkání s 1. ročníkem – Bc. studium

14. 9. 2021

Setkání s 1. ročníkem – NMgr. studium

14. 9. 2021

Den otevřených dveří na FF MU

21. 1. 2022

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info