Termíny na Psychologickém ústavu

14. 9. 2023

Termíny na Psychologickém ústavu FF MU

Podzimní semestr akademického roku 2023/2024

Začátek výuky

 

Orientační týden

18. 9. 2023

 

11. 9. – 15. 9. 2023

Konec výuky

22. 12. 2023

Začátek zkouškového období

2. 1. 2024

Konec zkouškového období

16. 2. 2024

 

 

Témata a zadání bakalářských a magisterských diplomových prací

 

- Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

2. 10. 2023

- Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

16. 11. 2023

 

 

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečná zkouška bakalářská

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 11. 2023

- Odevzdání DP do IS

30. 11. 2023

- Zveřejnění posudků oponentů a vedoucích DP v IS

3. 1. 2024

Řádný a opravný termín

 

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

11. 1. 2024

 

 

Obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

- Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 11. 2023

- Odevzdání DP do IS

30. 11. 2023

- Zveřejnění posudků oponentů a vedoucích DP v IS

10. 1. 2024

Řádný a opravný termín

 

- Obhajoba DP a SZZ – ústní část

18. 1. 2024

 

 

Přijímací zkoušky – doktorské studium

24. 1. 2024

 

 

Porady Psychologického ústavu

2023:

26. 9., 24. 10., 21. 11., 12. 12.

2024:

23. 1., 20. 2., 19. 3.,

16. 4., 14. 5., 18. 6.

Setkání s 1. ročníkem – Bc. studium

20. 9. 2023

Setkání s 1. ročníkem – NMgr. studium

19. 9. 2023

Čtecí týden a Týden humanitních věd

13. 11.–16. 11. 2023

Den otevřených dveří na FF MU

19. 1. 2024

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info