SZZ magisterská: opravný termín

10. 12. 2019

Psychologický ústav – Magisterské studium

SZZ magisterská: opravný termín 28.1. 2020 od 9:00 hod.

Komise: pracovna doc. H. Přikrylové -Kučerové
Předseda: doc. PhDr. Hana Přikrylová-Kučerová, Ph.D. /klinická psychologie/
Členové:   Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. /obecné psychologické vědy a metodologie/
               PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. /psychodiagnostika/

Jana Vokurková

Více článků

Přehled všech článků