Psychologické aspekty přípravy vrcholových sportovců

24. 1. 2020

19.1.2020 proběhl na Psychologickém ústavu v rámci SV pro rok 2020 Psychologické aspekty přípravy vrcholových sportovců ve spolupráci s Českým svazem plaveckých sportů a Slovenskou plaveckou federací odborný seminář zaměřený na specifika elektronické formy tréninkového deníku, kterého se kromě metodiků a trenérů účastnili i vybraní studenti PSÚ FF MU se zájmem o výzkum ve sportovní psychologii. Hlavním cílem semináře byl transfer odborných poznatků do aplikační praxe.

Více článků

Přehled všech článků