Podpůrné psychologické konzultace v době pandemie

19. 3. 2020

Platforma odborníků na psychologickou problematiku ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii #delamcomuzu spustila web (www.delamcomuzu.cz), kde mohou zájemci o psychologickou podporu najít seznam poradců, nabízejících online poradenství zdarma.

Hlavním motivem vzniku je co nejvíce snížit dopady epidemické krize na naši společnost. Cílem naší práce je nabídnout pracovníkům v první linii i běžné populaci psychologickou podporu v náročné době.

Projekt můžete finančně podpořit na transparentním účtu FIO banky. Prostředky budou použity na pokrytí bezprostředních nákladů spojených s vývojem a provozem platformy. Případný nadbytek bude po ukončení krize a provozu služby věnován na charitu.

Více článků

Přehled všech článků