Opravný termín SZZ + obhajoby září 2019

5. 8. 2019

Psychologický ústav  - Magisterské studium 

Státní závěrečná zkouška        11.9.2019      od 9:00 hod.

Komise:    pracovna prof. M. Blatného

Předseda:
Prof. PhDr.Marek Blatný, DrSc.
 /obecné psychologické vědy a metodologie/ 

Členové:    
PhDr. Zuzana Slováčková,  Ph.D.      /psychologie organizace a řízení/
PhDr. Dalibor Vobořil,  Ph.D             / psychodiagnostika/

Kramářová Dita
Píšová Dáša
Stehlík Jiří
Šimáčková Michaela

 

Komise:  pracovna

Předseda:
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.   /klinická psychologie/

Členové: 
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.   /obecné psychologické vědy a metodologie/
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.                       /psychodiagnostika/

Neužilová Markéta     jen obhajoba
Plvan Jaroslav
Řádová Hana              jen obhajoba
Vaculíková Klára
Vokurková Jana
Zachoval Zdeněk

 

Komise:     učebna C51

Předseda:
Doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.  
/ klinická psychologie /     

Členové:  
PhDr. Jaroslava Dosedlová,  Ph.D.    / psychodiagnostika  /  
Mgr. Helena   Klimusová, Ph.D.        /obecné psychologické vědy a metodologie /                 

Adamcová Dagmar
Belanová Michaela
Kadlecová Katrin
Kubička Rostislav
Palátová Barbora

 

Komise:    pracovna doc I. Burešové

Předseda: 
Doc. PhDr.Iva Burešová, Ph.D.
/poradenskápsychologie/

Členové:     
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.   / obecná psychologie metodologie/
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.    /psychodiagnostika/

od 8.00 hod.

Bárek Miloslav
Hruška Vladimír
Jajcaj Filip
Klímová Veronika    jen SZZ
Přibylová Kristýna   jen SZZ

 

Komise: pracovna doc. A.  Slezáčkové   

Předseda:
doc.PhDr. Alena Slezáčková,Ph.D. / psychodiagnostika/

Členové: 
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.    / poradenská   psychologie /              
PhDr. Katarína Millová, Ph.D.     /obecné psychologické vědy a metodologie/

Berková Lucie
Hlohovská Marie
Soldán Lukeš
Uhlířová Lucie       jen SZZ

Více článků

Přehled všech článků