Obhajoba magisterských DP a SZZ

19. 8. 2020

Psychologický ústav

Státní závěrečná zkouška a obhajoby  DP

Magisterské studium 16. 9. 2020

komise:  místnost C 509

Předseda: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Členové:   PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
                 PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

od 9:00 hod.

  9:00      Kořínková Nikola                    poradenská ps.
10:00      Kosina Michal                         klinika
11:00      Münzbergerová Aneta             org. a řízení
12:00      Privarčáková Kristína              klinika

 

Více článků

Přehled všech článků