Konference

2. 1. 2020

Kognice a umělý život 2020 

V termínu 10. - 12. června 2020 se uskuteční 20. výroční mezioborová konference Kognice a umělý život, tentokráte v mezinárodním kontextu. Místem konání konference bude Znojmo. Konference je pořádána Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Akademií věd ČR. 
Konference letos již tradičně (po dvacáté) vytvoří platformu pro mezioborovou diskuzi odborníků z oblasti psychologie, biologie, informatiky, neurověd, kognitivních věd, kartografie a dalších souvisejících oborů. 
Program konference - stejně jako ostatní důležité informace - budou postupně zveřejňovány na konferenčním webu: https://www.phil.muni.cz/cal2020/en 
Organizátoři se těší na Vaši účast.  

Více článků

Přehled všech článků