Psychologický ústav

G-VERSITY – Achieving Gender Diversity

21. 10. 2020

Doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D., z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky je členkou konsorcia projektu 953326 „G-VERSITY – Achieving Gender Diversity” v rámci prestižního schématu European Training Network (ETN), Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon 2020.

Cílem European Training Network je v rámci tříletého doktorského studia připravit odbornice a odborníky na téma genderové diverzity, kteří budou v budoucnu působit jak na vědeckých tak i aplikovaných pozicích. Doktorské studentky a studenti se budou v rámci interdisciplinárního projektu G-VERSITY zabývat tím, co ovlivňuje volbu vzdělání a profese u žen, mužů a příslušníků společenských menšin. Na základě vědeckých zjištění navrhnou konkrétní postupy, jak zvýšit diverzitu studujících a pracujících v oborech a profesích, kde jsou málo zastoupeni. Doktorské studující bude školit konsorcium akademických a neakademických partnerů z osmi evropských zemí.

V rámci G-VERSITY je v současnosti vypsáno celkem 15 PhD pozic pro mezinárodní studující, kteří prokáží vysokou motivaci k interdisciplinárnímu výzkumu genderové diverzity. Více informací naleznete na stránkách projektu: www.gversity-2020.eu

Uzávěrka přihlášek prostřednictvím webového formuláře je 15. listopadu 2020.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info