AKTUÁLNĚ:


 

6.11. 2019:

POZVÁNKA K VÝZKUMU NADĚJÍ A OČEKÁVÁNÍ DO BUDOUCNOSTI

Srdečně zveme k účasti v mezinárodním výzkumu "NADĚJE 2020"!
Mezinárodní výzkumný projekt již sedmým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, týkajících se nejen osobního života, ale také společenských a klimatických změn.
Anonymní online dotazník naleznete ZDE:

Zajímá Vás....
... v čem vidíme naději pro rok 2020?
.. co pro splnění svých nadějí a přání děláme?
... jak souvisí duševní pohoda s kvalitou mezilidských vztahů a s naším očekáváním do budoucna?
... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a mnohé další otázky přinese odpověď výzkum, do něhož jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Portugalsko, Španělsko, Polsko, Izrael, USA, Jihoafrická republika, Indie a další.

Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu!

 

12.10.2019

Srdečně zveme na malé symposium věnované tématu mezigeneračního přenosu pozitivních charakteristik, strategií a hodnot.

Název: "Mezigenerační přenos v kontextu dvou generací aneb Co předaly Husákovy děti mileniálům?"
Termín: středa 20.11. 2019 od 16:00 do 18:00 hod.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, místnost D22

Anotace: V rámci symposia zazní tři přednášky, jejichž společným tématem je zkoumání přenosu vybraných vlastností, hodnot a strategií seberegulace z generace na generaci. Doc. Alena Slezáčková představí výsledky studie zaměřené na přenos silných stránek charakteru a duševní pohody u českých dospělých. Dr. Katarína Millová se bude věnovat mezigeneračnímu přenosu strategií seberegulace u současných mladých lidí a jejich rodičů. Příspěvek Dr. Tatiany Malatincové prozradí něco o tom, nakolik jsou si rodiče a jejich potomci podobní v hodnotách a celkovém přístupu k životu a jak to závisí na jejich vzájemném vztahu.
Zástupci všech generací jsou srdečně vítáni!
Vstup volný.
Akce se koná v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

 

8.9. 2019

V úterý 24.9. 2019 od 10 do 11:30 hod. se bude konat zajímavá přednáška dr. Patryka Stecze (Department of Preventive and Addiction Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Poland) s názvem "Psychological aspects of religiosity and religious coping and their relatedness to well-being".
Místo konání: Psychologický ústav FF MU v Brně, učebna C51.
Zájemci jsou srdečně zváni.

 

1.6. 2019

Přednáška Aleny Slezáčkové s názvem "Pozitivní psychologie v praxi: Jak si udržet naději a duševní vyrovnanost v náročných životních situacích" pro Klub pacientů s mnohočetným myelomem, z.s., se bude konat ve středu 12.6.2019 od 14:15 v sálu Moravského zemského muzea v Brně (Zelný trh, Biskupský dvůr). Vstup volný.

 

29.4. 2019

V červnu a červenci 2019 pobíhá v evropských městech Graz, Götzis a Hamburk již pátá série přednášek a workshopů čelních představitelů Pozitivní psychologie, 5th Positive Psychology Tour (http://www.seligmaneurope.com).
V rakouském Grazu (21.-23.6.2019) uslyšíte americké i evropské odborníky, a to: Martina Seligmana, Roberta Biswas-Dienera, Tayyaba Rashida, Michaela Lehofera, Alenu Slezáčkovou, Gunthera Schmidta a Philipa Streita.
V německém Hamburku (29. - 30.6.2019) vystoupí Roy Baumeister, Kim Cameron, Martin Seligman, Steve Cole, Joachim Bauer a mnoho dalších.
V Bregenz a Götzis (1.-3.7.2019) uslyšíte Martina Seligmana, Willibalda Rucha, Kima Camerona a další.

Více informací a podrobný program ZDE.

 

15.4.2019:

​Ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání VUT Brno srdečně zveme na sympózium k tématu "O možnostech a významu humanitních předmětů v systému vzdělání vůbec a technického zvláště".
Název: Nejen informovat, také FORMOVAT!
Termín: úterý 7.5.2019 od 13:00
Místo konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Technická 12, Brno, Aula prof. Braunera
Program:
PhDr. Petra Navrátilová: Co mohou dát humanitní vědy technice
ThMgr. Milan Klapetek: Co s příkopem, který vyhloubil Descartes?
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: Formování dobrého charakteru z pohledu pozitivní psychologie: Jak, kdy a proč rozvíjet silné stránky charakteru?
PhDr. Katarína Millová, Ph.D.: Osobnost formovaná a formující v souvislostech úspěšného vývoje. Jak ovlivňuje společnost charakteristiky osobnosti?
PhDr. Dana Linkeschová, CSc.: Personální management a přínos jeho aplikačních dovedností (pro studenty i pracovníky ve stavebnictví a veřejné správě)
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, M.A., CSc.: Co z našich znalostí předávat dál
ThMgr. Milan Klapetek: Vraťme člověka na čtyři nohy!

Akce se koná v rámci aktivit Sekce pozitivní psychologie při ČMPS.
Vstup volný.

 

27.3. 2019:

Workshop s názvem "Spokojený žák - úspěšný žák: Metody pozitivní edukace při práci se třídou" (lektorka: A. Slezáčková) se bude konat v pondělí 15.4. od 14 do 15:30 na Filozofické fakultě MU v Brně v rámci Týdne učitelství FF MUNI.
O programech a intervencích pozitivní edukace se dočtete v novém článku zde.


8.3. 2019:

Záznam rozhlasového rozhovoru o výzkumech a aplikacích pozitivní psychologie pro ČRo Brno (v pořadu Kontakt od 20:00 hod.) naleznete zde.

 

1.3. 2019:

Jedinečná příležitost setkat se s psychologem a neurovědcem prof. Richardem J. Davidsonem (Center for Healthy Minds, University of Wisconsin–Madison, USA), který se dlouhodobě zabývá výzkumem efektu meditačních technik na duševní pohodu.
Název přednášky: "Well-being Is a Skill: Perspectives From Affective and Contemplative Neuroscience"
Kdy? Ve čtvrtek 14.3. 2019 v 17:00
Kde? Mendelovo muzeum, Mendlovo náměstí 1a, Brno
Organizuje Mendel Lectures. Vstup volný.

 

26.2. 2019:

Česká televize - pořad Dobré ráno
Záznam rozhovoru o pozitivní psychologii, štěstí a harmonii s Doc. Alenou Slezáčkovou na ČT2 naleznete zde (čtyři vstupy s názvem Šťastná psychologie).

 

17.10. 2018:

Malé symposium o štěstí v interkulturním kontextu

Hlavním a spojovacím tématem je štěstí v různém kulturním pojetí.

Bhútánští hosté Mgr. Yeshi Samten a Dr. Saamdu Chetri představí unikátní koncept Hrubého národního štěstí, který celosvětově proslavil toto malé himalájské království. Českému štěstí v mezinárodním srovnání se bude věnovat doc. Alena Slezáčková. Mgr. Kristýna Tronečková bude hovořit o své dizertační práci, ve které se věnuje souvislostem štěstí a spirituality v multikulturním kontextu. Na toto téma dělala kvalitativní rozhovory v Bhútánu, Norsku, ČR a Izraeli. Matouš Hurtík se bude věnovat možnostem propojení Hrubého národního štěstí a businessu, čímž se zabýval v Bhútánu.

Místo a čas: středa 7. 11. od 10:00 do 12:00 v učebně D22, Arna Nováka 1, Brno

Štěstí a kvalita života v multikulturním kontextu

  • Kristýna Tronečková, Matouš Hurtík

Štěstí a spokojenost v bhútánském pojetí

  • Yeshi Samten

Bhútánec Yeshi Samten prošel šestiletým mnišským výcvikem zaměřeným na tibetský buddhismus, nyní se živí jako novinář, mimo jiné pracoval v Londýně pro BBC.

  • Saamdu Chetri

Bhútánec Saamdu Chetri se spolupodílel na tvorbě první knihy o bhútánském Hrubém národním štěstí a mnoho let řídil Centrum pro Hrubé národní štěstí v Bhútánu.

České štěstí: úroveň a determinanty štěstí v mezinárodním srovnání

  • Alena Slezáčková

10.10. 2018:

Akademie laskavosti: Ve spolupráci s Nadací K. Janečka, která již druhým rokem realizuje projekt Laskavec (https://www.nadacekj.cz/laskavec/), připravujeme nový online kurz laskavosti. Jeho cílem je podpořit praktické uplatnění poznatků pozitivní psychologie v každodenním životě. Kurz vzniká díky aktivní spolupráci pregraduálních studentů psychologie na FF MU a bude přístupný všem zájemcům o zvýšení laskavosti k sobě i k druhým.

5.10. 2018:

Srdečně zveme na přednášku A. Slezáčkové s názvem "Naděje jako předmět vědeckého zkoumání: výsledky českých výzkumů v rámci mezinárodních studií", která se bude konat ve středu 14.11.2018 od 10:00 do 11:30 na Psychologickém ústavu FF MU v Brně (Arne Nováka 1, budova C., 5. patro, učebna C51). Akce se koná v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

30.6. 2018:

Výsledky výzkumů na téma psychosociálních souvislostí prožívané naděje u české a maltské populace byly prezentovány v rámci symposia na 9. Evropské konferenci pozitivní psychologie, jež se konala v Budapešti od 27. do 30.6. 2018.

8.6. 2018:

Srdečně zveme na přednášku prof. Thariny Guse (Head of Dept. of Psychology, University of Pretoria, South Africa) s názvem "Hope among South African adults: preliminary findings from the Hope-Barometer Survey 2017“. Přednáška se bude konat v pondělí 25.6.2018 od 14:00 na Psychologickém ústavu FF MU v učebně U32 (bud. U1, areál VUT Údolní 53, Brno).

28.3. 2018:

Ve dnech 4.-7.4. 2018 budou v rámci zvané přednášky prezentovány výsledky výzkumů psychosociálních souvislostí naděje u české populace na 1. Africké konferenci pozitivní psychologie APPC konané v Potchefstroomu, Jihoafrická republika (A. Slezáčková: "The Power of Hope: Psychosocial Benefits of Hope Across the Lifespan").

1. 11. 2017:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Naděje v kontextu posttraumatického rozvoje osobnosti", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

KDY? Úterý 14.11.2017, od 11:00 do 12:15 hod.
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1, 3. nadzemní podlaží, učebna U32.
Vstup volný.

V přednášce budou představeny výsledky rozsáhlé studie zaměřené na prozkoumání role naděje v posttraumatickém rozvoji osobnosti. Nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení  a posílení naděje v krizových životních situacích.
Součástí přednášky je představení nové knihy "Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits".

 

28. 10. 2017:

POZVÁNKA K VÝZKUMU

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2018"!
Stačí vyplnit anonymní dotazník a podělit se o své názory a přesvědčení.
Mezinárodní výzkumný projekt již pátým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a životní spokojeností.

Zajímá Vás....
    ... v čem vidíme naději pro rok 2018?
    ... jak souvisí duševní pohoda a vnitřní harmonie s tělesným zdravím?
    ... zda nás může altruismus a pomoc druhým uchránit před nepohodou a depresí?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2018", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Izrael, Španělsko a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie!

 

3.10.2017:

 

Srdečně zveme všechny zájemce  na cyklus mimořádných přednášek a workshop zahraničního hosta Prof. Johana Potgietera (North-West University, Potchefstroom, South Africa) s názvem „The understanding of well-being: Theories, findings, and implications for interventions. Novel approaches to the facilitation of health and well-being from a strengths perspective.“  
Přednášky hosta Psychologického ústavu FF MU se konají v angličtině, vstup volný.

Pondělí 9.10. 2017 od 12:30 do 14:00 na PsU FF MU, ul. Údolní 53, Brno (učebna č. U35 v budově U1):
„Stress and coping in cultural context: Implications for physical health and psychological well-being“

 

Úterý 10.10. 2017 od 10:50 do 12:20 v na Údolní 53, uč. U32, budova U1:
„When men and mountains meet... The role of eco-adventure in the facilitation of grit and resilience during adolescence and early adulthood“

 

Praktický workshop ve středu 11.10. 2017 od 14:00 do 16:30 na FF MU, Arne Nováka 1, v učebně B2.23. 
„Solution Focused Counseling: The application of strengths-based intervention on a therapeutic level“
(Přihláška na workshop nutná - emailem na  adresu alena.slezackova@phil.muni.cz nejpozději do 9.10.2017).

 

19.4. 2017:

Dokumentární filmy o štěstí budou promítány v rámci 52. mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci (http://www.afo.cz/).
Úvodní slovo a přednášku prezentující výsledky tuzemských výzkumů na poli pozitivní psychologie přednese Alena Slezáčková.
Z programu doporučujeme následující filmy:
"Štěstí"
 (Happy): pátek 28.4. 2017 v 17:00
"Šťastný film" 
(The Happy Film): pátek 28.4. 2017 ve 20:00
"Jak je to doopravdy s lidskou povahou?"
 (The Truth About Personality): sobota 29.4. 2017 v 18:00
"Tři revoluce v historii štěstí" 
(Three Revolutions in the History of Happiness): sobota 29.4. 2017 ve 20:00

 

2. 4. 2017:

Ve dnech 27.-28.3. 2017 úspěšně proběhl praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme" pod vedením prof. Carmela Cefaie (Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta). Obsahem byl trénink v metodách podpory psychické odolnosti u žáků, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu RESCUR (www.rescur.eu). Workshopu se zúčastnilo třicet studentů pregraduálního i postgraduálního studijního programu psychologie i několik čersvých absolventů oboru.
Fotografie z workshopu 
jsou ke shlédnutí zde: http://www.pozitivni-psychologie.cz/fotoalbum/prednasky-a-seminare/workshop-prof.-cefaie--malta/

 

 

15.2. 2017:

Výsledky výzkumů v oblasti pozitivní psychologie v rámci ACPP budou prezentovány na 5. Světovém kongresu pozitivní psychologie IPPA 2017 (http://www.ippanetwork.org/wcpp2017/).
Přijaty byly celkem tři příspěvky:
A. Slezáčková & R. Choubisa: "The Role of Perceived Hope and Dispositional Hope in Life Satisfaction across Cultures: Comparison of Czech and Indian Samples"

A. Slezáčková & E. Janštová:  "Spiritual Intelligence and Positive Mental Health: The Value of Personal Meaning Production and Spiritual Practice"

A. Slezáčková, J. Potgieter, C. Cefai, & E. Čejková: "The Role of Life Values in Subjective Well-being in University Students Across Cultures: Comparison of Czech, South African, and Maltese Samples"

 

 

 

28.1. 2017:

 

Praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme: Training Workshop" se bude konat v pondělí 27. března od 13:00 do 17:00 hod. a v úterý 28. března 2017 od 9:00 do 13:00 hod. Obsahem je trénink v metodách podpory psychické odolnosti u žáků, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu RESCUR (https://www.rescur.eu/). 

Program zahrnuje následující témata: Rozvoj komunikačních schopností, udržování zdravých mezilidských vztahů, podpora a rozvíjení silných stránek, pozitivní emoce a pozitivní myšlení, efektivní zvládání konfliktů.
Lektor: 
Prof. Carmel Cefai, University of Malta
Místo konání: 
Filozofická fakulta MU v Brně
Účast je zdarma, školení probíhá v anglickém jazyce.
Účastníci absolvující plný program (10 vyučovacích hodin) obdrží Certifikát o tréninku v programu RESCUR.
Přihlášky z
asílejte na email: alena.slezackova@phil.muni.cz do 28.2.2017. Kapacita kurzu je omezená!

 

 

15. 1 2017:

Srdečně zveme na mimořádnou přednášku "Building resilience in children and youth" profesora Carmela Cefaie z University of Malta.
Přednáška v angličtině se koná se ve středu 29.3. 2017 od 12:30 do 14:00 na Filozofické fakultě MU v Brně (učebna č. M21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

 

16.11. 2016:

Srdečně zveme na přednášku doc. Aleny Slezáčkové s názvem "Neztrácejme naději - vybrané výsledky mezinárodního projektu Barometr naděje", která se uskuteční v rámci Týdne humanitních věd na FF MU. Vstup volný, všichni jsou vítáni.

KDY? Středa 16.11.2016, 11:00 - 12:15
KDE? Psychologický ústav FF MU, Úvoz 51, Brno - budova U1, 3. nadzemní podlaží, učebna U36. 

V přednášce budou představeny vybrané výsledky české části mezinárodního projektu Barometr naděje, jehož cílem je odhalit význam, obsah a zdroje naděje u širšího vzorku české populace a prozkoumat vztah naděje k duševnímu zdraví a životní spokojenosti. Získané poznatky budou porovnány s výsledky jiných zemí a závěrem nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení naděje a pozitivního přístupu v dobách klidných i bouřlivých.

 

 

 

5.4. 2016:

Srdečně zveme na přednášku "Results from the Hope Barometer: The two faces of hope - Cognitive and transcendent dimensions" (Výsledky projektu Barometr naděje: Kognitivní a transcendentální aspekty naděje) švýcarského psychologa Dr. Andrease Kraffta z University St. Gallen.
Koná se ve středu 27.4. 2016 od 9:15 do 10:45 na FF MU v Brně (učebna č. C21). 
Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.

 

 

31.1.2016: 

Výsledky výzkumů ACPP byly prezentovány 5.1. 2016 na mezinárodní konferenci 103rd Indian Science Congress v Mysuru, Karnataka, Indie.

 

 

*   *   *

 

18.11.2014:

V úterý 18. listopadu 2014  se koná v rámci Týdne vědy na FF MU malé Sympózium o naději.

Místo konání a čas: od 11:00 do 12:30 v učebně D22, FF MU, Arne Nováka 1, Brno.
V rámci Sympózia o naději budou prezentovány výsledky výzkumných studií realizovaných na FF MU, jež odhalují zajímavé souvislosti naděje a životní spokojenosti, zdraví, kvality mezilidských vztahů a dalších důležitých oblastí lidského života v dětském i dospělém věku. Součástí sympózia bude také souhrn praktických doporučení pro udržení nadějného přístupu k životu a nebude chybět ani inspirace pro ty, kteří chtějí naději dávat druhým.

Program:

Alena Slezáčková: "Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů?"
Klára Benešová, Monika Kupcová, Lenka Vildová a kol.: "Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let"*

Katarína Millová: "Být aktivním dítětem se vyplatí: Jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání?"
Daniel Vodrážka: "Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje"

Alena Slezáčková: "Jak si udržet nadějný přístup k životu?"

 

*Výstup byl vytvořen za podpory z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005)

Všichni jsou srdečně zváni - vstup volný!

 

Kontakt:

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. 

Tel. 549 49 8189

E-mail: alena.slezackova@phil.muni.cz

 

*   *   *

 

Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2015"!(Sběr dat ukončen 1.12.2014, všem účastníkům srdečně děkujeme).

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých oblastí našeho života souvisejících se štěstím a spokojeností.
Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2015?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... zda umíme být vděční za to, co máme?
    ... jaká je úroveň naší psychické odolnosti?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2015", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Malta a Norsko.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Zapojte se prosím svou účastí do výzkumu a rozšiřte řady respondentů!
Anonymní online dotazník naleznete zde: www.nadeje2015.com

Děkujeme za spolupráci!