Zahraniční pobyty pro studenty

 

Nabídku zahraničního studia pro studující Psychologického ústavu naleznete zde.

Na PsÚ je ERASMUS v gesci doc. PhDr. Aleny Slezáčkové, Ph.D. a PhDr. Kataríny Millové, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

 

Studující Psychologického ústavu FF MU mají možnost absolvovat studijní pobyt na téměř kterékoli zahraniční, stejně jako zahraniční studenti mohou přijít studovat psychologii na Psychologický ústav FF MU. 

Základní formou tohoto typu spolupráce je Program Erasmus+.

 

Nejintenzivnější kontakt je v tomto směru s těmito univerzitami:

Dánsko University of Aarhus
Holandsko Rijksuniversiteit, Groningen
Německo Albert-Ludwigs-Universitaet, Freiburg
Německo Technik Universitet, Dresden
Polsko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii, Poznaň
Polsko Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Katedra Psychoterapii, Krakow
Španělsko Universidad de la Laguna
Španělsko Universidad Autónoma, Barcelona
UK University of Portsmouth
  a dalšími ...

 

Viz také Vzdělávací program Evropské unie SOCRATES , kde najdete informace ke spolupráci se školami ze zemí EU - vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, mobilit studentů a učitelů, inovací ve vzdělávání, … .

 

Domácí spolupracující instituce

 

Psychologický ústav FF MU má uzavřeny dohody o spolupráci například s těmito pracovišti:

 

 • Fakultní nemocnice Brno
 • www.fnbrno.cz
 • praxe a stáže studujících
 • primární vazba k činnosti Psychiatrické kliniky a Oddělení klinické psychologie
 • spolupráce na bázi projektu SPOLU
 

 

 • Psychiatrická nemocnice Brno
 • www.pnbrno.cz
 • výuka předmětů (kazuistický seminář z psychopatologie, psychodiagnostické klinické praktikum)
 • praxe a stáže studujících
 • výzkum a sběr dat 
 • spolupráce na bázi projektu SPOLU

 

 • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
 • www.plhb.cz
 • praxe a stáže studujících
 • garance výuky AKK Psycholog ve zdravotnictví

 

 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž
 • www.plkm.cz
 • praxe a stáže studujících
 • garance výuky AKK Psycholog ve zdravotnictví

 

 • Pedagogicko psychologická poradna, Zachova 1, Brno
  • praxe a stáže u dětské poradenské psychologie
  • výzkum a sběr dat
  • výuka

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info