konference Olomouc

20. ledna 2017

vážené kolegyně, vážení kolegové!

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádá v dubnu příštího roku Mezinárodní studentské psychologické dny – 17. ročník Mezinárodní studentské vědecké konference, a to ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2017.

Tímto bychom chtěli vaše studenty pozvat k účasti na této konferenci. MSVK
2017 se bude konat ve dvou sekcích, a to v sekci bakalářské a v sekci magisterské. Celkem za vaše pracoviště můžete přihlásit dvě práce, zpracovány individuálně nebo týmově. Lze přihlásit po jedné práci do obou sekcí, ale i obě práce do jedné ze sekcí.

Prosím potvrďte vaši účast nejpozději do 13. 1. 2017 prostřednictvím zástupce (jméno, emailový kontakt), jenž bude na vašem pracovišti zodpovědný za záležitosti spjaté s připravovanou konferencí. Jemu pak budeme zasílat průběžně další informace.

Za katedru psychologie FF OU je kontaktní osobou doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (frantisek.baumgartner@osu.cz)

Děkujeme vám za zpětnou vazbu o vaší účasti a na odborné a přátelské setkání se těšíme

Doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Hlavní organizátorka MSVK 2017 v Ostravě

doc. PhDr. Zdenek Mlčák, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie FF OU


Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info