konference Olomouc

20. ledna 2017

vážené kolegyně, vážení kolegové!

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádá v dubnu příštího roku Mezinárodní studentské psychologické dny – 17. ročník Mezinárodní studentské vědecké konference, a to ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2017.

Tímto bychom chtěli vaše studenty pozvat k účasti na této konferenci. MSVK
2017 se bude konat ve dvou sekcích, a to v sekci bakalářské a v sekci magisterské. Celkem za vaše pracoviště můžete přihlásit dvě práce, zpracovány individuálně nebo týmově. Lze přihlásit po jedné práci do obou sekcí, ale i obě práce do jedné ze sekcí.

Prosím potvrďte vaši účast nejpozději do 13. 1. 2017 prostřednictvím zástupce (jméno, emailový kontakt), jenž bude na vašem pracovišti zodpovědný za záležitosti spjaté s připravovanou konferencí. Jemu pak budeme zasílat průběžně další informace.

Za katedru psychologie FF OU je kontaktní osobou doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (frantisek.baumgartner@osu.cz)

Děkujeme vám za zpětnou vazbu o vaší účasti a na odborné a přátelské setkání se těšíme

Doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
Hlavní organizátorka MSVK 2017 v Ostravě

doc. PhDr. Zdenek Mlčák, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie FF OU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info