Harmonogram PsÚ - podzimní semestr 2016

19. září 2016

Podzimní semestr akademického roku 2016/2017

Začátek výuky

19. 9. (26. 9. 2016)

Konec výuky

16. 12. 2016

Začátek zkouškového období

2. 1. 2017

Konec zkouškového období

12. 2. 2017

 

 

Souborná zkouška

 

-          Odevzdání přihlášek a písemných prací na sekretariát PsÚ

2. 12. 2016

Řádný a opravný termín

 

-          Písemná část

9. 1. 2017

-          Ústní část

11. 1. 2017

Řádný a opravný termín

 

-          Písemná část

16. 1. 2017

-          Ústní část

18. 1. 2017

Řádný a opravný termín

 

-          Písemná část

23. 1. 2017

-          Ústní část

25. 1. 2017

 

 

Témata a zadání magisterských diplomových prací

(pro studenty 2. cyklu studia – 4. ročník)

 

-          Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

1. 10. 2016

       -     Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

31. 10. 2016

 

 

Obhajoby diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

-          Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 11. 2016

-          Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

30. 11. 2016

-          Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

5. 1. 2017

Řádný a opravný termín

 

-          Obhajoba DP

12. 1. 2017

-          SZZ – ústní část

30. 1. 2017

 

 

Porady PsÚ 

2016:

4. 10., 15. 11., 13. 12.

2017:

17. 1., 21. 2., 21. 3.,

18. 4., 16. 5., 20. 6.

 

 

Setkání se studujícími PsÚ

19. 9. 2016

 

 

Přijímací zkoušky – doktorské studium

leden 2017

 

 

Den otevřených dveří na FF MU

leden 2017

 

Autor

Jarmila Valchářová

Telefon: 549 49 1523
E‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info