Harmonogram PsÚ - podzimní semestr 2016

19. září 2016

Podzimní semestr akademického roku 2016/2017

Začátek výuky

19. 9. (26. 9. 2016)

Konec výuky

16. 12. 2016

Začátek zkouškového období

2. 1. 2017

Konec zkouškového období

12. 2. 2017

 

 

Souborná zkouška

 

-          Odevzdání přihlášek a písemných prací na sekretariát PsÚ

2. 12. 2016

Řádný a opravný termín

 

-          Písemná část

9. 1. 2017

-          Ústní část

11. 1. 2017

Řádný a opravný termín

 

-          Písemná část

16. 1. 2017

-          Ústní část

18. 1. 2017

Řádný a opravný termín

 

-          Písemná část

23. 1. 2017

-          Ústní část

25. 1. 2017

 

 

Témata a zadání magisterských diplomových prací

(pro studenty 2. cyklu studia – 4. ročník)

 

-          Zveřejnění témat v IS MU + vypsání oponenta

1. 10. 2016

       -     Domluva výběru tématu s vyučujícím-školitelem

31. 10. 2016

 

 

Obhajoby diplomových prací a státní závěrečná zkouška magisterská

 

-          Elektronické přihlášení k obhajobě DP a SZZ

23. 11. 2016

-          Odevzdání DP na sekretariát PsÚ

30. 11. 2016

-          Zveřejnění posudků oponentů a vyjádření vedoucího práce DP v IS

5. 1. 2017

Řádný a opravný termín

 

-          Obhajoba DP

12. 1. 2017

-          SZZ – ústní část

30. 1. 2017

 

 

Porady PsÚ 

2016:

4. 10., 15. 11., 13. 12.

2017:

17. 1., 21. 2., 21. 3.,

18. 4., 16. 5., 20. 6.

 

 

Setkání se studujícími PsÚ

19. 9. 2016

 

 

Přijímací zkoušky – doktorské studium

leden 2017

 

 

Den otevřených dveří na FF MU

leden 2017

 

Autor

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info