Co je třeba zařídit před státní závěrečnou zkouškou

1. prosince 2016

Co je třeba zařídit před státní závěrečnou zkouškou magisterskou?

V semestru, kdy student bude odevzdávat a obhajovat závěrečnou práci, je nutné nejpozději do 31. 10.  zkontrolovat, že máte  řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy (https://is.muni.cz/auth/rozpis). K tématu je přihlášen, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání. Studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat, bude hromadně založen archiv závěrečné práce. Není tedy nutné žádat studijní oddělení o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

Vytištěná diplomová práce se odevzdá výhradně na ústavu. Současně s odevzdáním papírové verze je nutné řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce).

Mějte na paměti, že toto odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (SZŘ). Pokud se k obhajobě nedostavíte, bude automaticky hodnocena stupněm F. Žádný pokus nemůže zůstat neuzavřený; bez ohodnocení není možné do ISu vložit přepracovanou verzi!

Vydání potvrzení o splnění požadavků: nejpozději 5 dní před termínem OBHAJOBY se  dostavíte na studijní oddělení pro zkontrolování splnění všech požadavků studia. Zda máte splněné všechny předměty, si můžete sami ověřit podle kontrolní šablony v ISu. Pokud budete mít vše v pořádku, dostanete potvrzení, které předložíte zkušební komisi  u OBHAJOBY (bez něj nemůžete být vyzkoušeni!).

Dne   30. 11. 2016  odevzdáváte na sekretariát Psychologického ústavu:

  • Diplomovou práci ve 2 výtiscích (jeden výtisk pro vedoucího práce, druhý  výtisk pro oponenta – jeden výtisk v pevné vazbě a druhý  může být ve vazbě kroužkové)
  • Abstrakt diplomové práce ve 2 výtiscích (vytištěný na samostatném listu a vložený do DP s Vaším jménem a názvem DP – je pro členy zkušební komise)
  • Přihláška k obhajobě je  el. podobě – termín do  23. 11.  2016 viz odkaz:

https://is.muni.cz/auth/elearning/test_pruchod

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info